அதிசயங்கள் (சித்திக்கு முன்)

சங்கராச்சாரியரின் சந்தேகத்தை நிவர்த்தி செய்த பெருமான்

ஒருமுறை காஞ்சி காமகோடி பீட சங்கராச்சாரியார் சுவாமிகள் சென்னை வந்திருந்தபோது, சமஸ்கிருதத்தில் அவருக்கிருந்த சந்தேகங்களைத் தீர்க்க அங்கிருந்த பக்தர்களிடம் சமஸ்கிருதத்தில் தேர்ந்த பண்டிதர்கள் எவரேனும் இங்கு உள்ளனரா என்று விசாரித்தார். அங்கிருந்த பக்தர் ஒருவர் பெருமானின் பெயரைக் கூறினார். சங்கராச்சாரியார் சுவாமிகளின் வேண்டுகோளுக்கிணங்க பெருமானும், தொழுவூர் வேலாயுத முதலியாரும் அவரைக் காணச் சென்றனர். சங்கராச்சாரியார் சுவாமிகளின் சமஸ்கிருத சந்தேகங்களை பெருமானின் கட்டளைப்படி தொழுவூர் வேலாயுத முதலியார் நிவர்த்தி செய்தார். பெருமானின் சீடரான தொழுவூர் வேலாயுத முதலியாருக்கே இவ்வளவு புலமையிருக்க, பெருமானின் மொழிப் புலமை எப்படிப்பட்டது என்பதை நாம் நன்கு உணரலாம்.